Film "Nemir", norveškog režisera Stefana Faldbakena
Norveška policija je poznata po izuzetno ozbiljnom radu na suzbijanju tržišta narkotika, a sve u cilju stvaranja boljeg društva bez droge. Za taj zadatak je 1980. godine u Oslu osnovana famozna URO patrola koja je nadgledala i unosila nemir u redove narko dilera povezujući ih sa ostalim kriminalnim tokovima.
URO jedinica je bila na čelu u toj borbi i kao takva je bila izuzetno cenjena i od strane kriminalaca i od strane kolega policajaca. Bila je to skoro autonomna jedinica sa visokim moralnim i etičkim standardima. Uvela je u praksu rad sa infiltracijom detektiva i doušnicima.
Zahvaljujući URO jedinici, do 2001. godine uhapšeno je oko 1500 osoba godišnje koje su se bavile nelegalnim aktivnostima sa drogom. U periodu između 2001 - 2005. godine broj hapšenja je drastično smanjen što je direktna posledica reorganizacije u jedinici. 2005. godine URO je stopljena sa SO jedinicom tako da je tada bilo samo 90 uhapšenih osoba. Nažalost, sada je Norveška u vrhu zapadnog dela sveta po statistikama overdoziranja.